TOTO! je taká galéria, v ktorej nemusíte hľadať mená ilustrátorov až niekde na konci knižky, napísané drobnými písmenkami...

2% pre TOTO! je galéria

V r. 2014 sme pre vás otvorili TOTO! je galéria. Túžili sme ukázať, že tie nenápadné „obrázky k príbehom“ z knižiek, sú rovnako cenné umelecké diela, ako maľby či sochy. Začali hľadať originály ilustrácii, na ktoré sme sa tak radi pozerali, keď sme si ako deti čítali a ktoré (ako sme zistili) roky zabudnuté ležali v krabiciach, či v zásuvkách.

Postupne sme vystavili diela Jany Kiselovej-Sitekovej, Petra Kľúčika, Roberta Bruna, Teodora Schnitzera, Jozefa Cesnaka či Františka Šestáka, ale aj Kataríny Slaninkovej, Bystríka Vanča, Martiny Matlovičovej, Vladimíra Krála či Miloša Koptáka...

Pomôžte nám pokračovať v pátraní po roztratenom bohatstve knižných ilustrácii, tých krehkých diel, čo ostávajú v pamäti aj vtedy, keď na príbehy zabudnete.

Nenechajte svoje 2% štátu.

Ďakujeme. Veľmi.

Údaje k poukázaniu 2 % z dane

IČO: 42256925
Právna forma: občianske združenia
Obchodné meno (názov): TOTO! – kultúrne ihrisko
Sídlo: Dunajská 35, 811 08 Bratislava